Some Selections of Online Masses
and Catholic Devotions in the Philippines
which you can try if the schedule is convenient for you
and can fit into your Daily Spiritual Prayers

SUNDAY ONLINE MASSES
SUNDAY LIVE MASS
Quiapo Nazarene Church St. John Baptist Basilica
SUNDAY LIVE MASS
Our Lady of Fatima Shrine Valenzuela City
SUNDAY LIVE MASS
Malolos Immaculate Conception Cathedral
SUNDAY LIVE MASS
Santo Niño de Cebu Basilica Minore
SUNDAY LIVE MASS
Sanctuario de San Vicente de Paul Tandang Sora
SUNDAY LIVE MASS
Manila Cathedral Immaculate Conception
SUNDAY LIVE MASS
Our Lady EDSA Queen of Peace Shrine
SUNDAY LIVE MASS
Good Shepherd Novaliches Cathedral Fairview
SUNDAY LIVE MASS
Basilica Minore del Santo Niño de Cebu
SUNDAY DIVINE MERCY-MASS
Archdiocesan Shrine of The Divine Mercy Manila
SUNDAY LIVE MASS
Quiapo Nazarene Church St. John Baptist Basilica
SUNDAY LIVE MASS-ANGELUS
Our Lady of the Sacred Heart Cebu City
SUNDAY LIVE MASS
Parokya ng San Isidro Labrador Bambang
SUNDAY LIVE MASS
St. Augustine Ang Batingaw Church Baliwag Bulacan
SUNDAY LIVE MASS
Good Shepherd Novaliches Cathedral Fairview
DAILY ONLINE MASSES
DAILY LIVE MASS
Our Lady of the Sacred Heart Cebu City
DAILY LIVE MASS
Malolos Immaculate Conception Cathedral
DAILY LIVE MASS
Basilica Minore del Santo Niño de Cebu
DAILY LIVE MASS
San Vicente de Paul Tandang Sora
DAILY LIVE MASS
Our Lady of Peace EDSA Marian Shrine
DAILY LIVE MASS
Immaculate Conception Manila Cathedral
DAILY DIVINE MERCY-MASS
Archdiocesan Shrine of The Divine Mercy Manila
DAILY LIVE MASS
Quiapo Nazarene Church St. John Baptist Basilica
DAILY LIVE MASS-ANGELUS
Our Lady of the Sacred Heart Cebu City
DAILY LIVE ANGELUS-MASS
Church of San Isidro Labrador Malaybalay
ANTICIPATED SATURDAY MASS
ANTICIPATED SATURDAY LIVE MASS-ANGELUS
Our Lady of the Sacred Heart Cebu City
ANTICIPATED SATURDAY LIVE MASS
Our Lady of Fatima National Shrine Valenzuela City
DIVINE MERCY CHAPLET PRAYERS
DIVINE MERCY PRAYERS
Divine Mercy National Shrine Marilao Bulacan
DIVINE MERCY PRAYERS
San Isidro Labrador Cathedral Malaybalay Bukidnon
DIVINE MERCY PRAYERS
Malolos Immaculate Conception Cathedral
DIVINE MERCY PRAYERS
Archdiocesan Shrine of The Divine Mercy, Manila
ADORATION - HOLY HOUR - STATIONS OF THE CROSS
EUCHARISTIC ADORATION
La Naval de Manila Sto. Domingo Church Quezon City
STATION OF THE CROSS
Holy Week Nazareno Quiapo Church
ANGELUS
ANGELUS ROSARY ST. JOSEPH & MASS
La Naval de Manila Sto. Domingo Church Quezon City
ANGELUS ROSARY ST. JOSEPH
La Naval de Manila Sto. Domingo Church Quezon City
ANGELUS VIDEO
Sung by the Daughters of Mary Nuns in Latin
ROSARIES
ROSARY
La Naval de Manila Sto. Domingo Church Quezon City
ROSARY
Salesian Sisters of Don Bosco School Manila
ROSARY
La Naval de Manila Sto. Domingo Church Quezon City
ROSARY
San Isidro Labrador Cathedral Malaybalay Bukidnon
ROSARY
Malolos Immaculate Conception Cathedral
ROSARY
National Shrine of Our Lady of Fatima Valenzuela City
DOWNLOAD HERE BELOW THE 2 ROSARY PDF EBOOKS
The Secret of the Rosary
by St. Loius de Montfort
How to Pray the Rosary
by the Rosary Confraternity
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA AND MASS
Baclaran Church National Shrine of the Our Mother of Perpetual Help
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA AND BENEDICTION
Baclaran Church National Shrine of the Our Mother of Perpetual Help
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA AND MASS
Baclaran Church National Shrine of the Our Mother of Perpetual Help
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP MASS AND NOVENA
Novena Mass Redemptorist Missionaries Tacloban
OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA AND MASS
MASS W DIVINE MERCY & NOVENA Archdiocesan Shrine of The Divine Mercy, Manila
GREGORIAN CHANTS BY THE MONKS AND NUNS
GREGORIAN CHANT
Nada de Turbe (Let Nothing Trouble You)
GREGORIAN CHANT
Taize Stay w Me even for Just One Hour
GREGORIAN CHANT
Angelicus by Monk Friar Alessandro
GREGORIAN CHANT
Lamentations of Prophet Jeremiah
GREGORIAN CHANT
Benedictine Monks
GREGORIAN CHANT
Chant of the Monks
GREGORIAN CHANT
Te Deum Laudamus
GREGORIAN CHANT
Veni Sancte Spiritus
GREGORIAN CHANT
Libera
COMMON BINISAYA PRAYERS
Sign of the Cross
Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
ANG CREDO
Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa Langit ug sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesu Cristo
Iyang Bugtong Anak nga Ginoo nato, gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo,
Natawo ni Maria nga Birhen, Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
Gilansang sa krus, namatay, ug gilubong.
Mikunsad sa mga minatay, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya.
Misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan,
Makagagahum sa tanan. Gikan didto mobalik Siya aron paghukom
sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatoo ako sa Espiritu Santo,
sa Santos ug Katoliko nga Simbahan, sa panag-ambit sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas,
ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
The Lord's Prayer
Amahan namo, nga anaa ka sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan,
umabot kanamo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matang adlaw ihatag kanamo karong adlawa,
ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa panulay,
hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen
Hail Mary
Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya,
ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,
ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria inahan ka sa Dios,
iampo mo kami nga mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen
Gloria Patri
Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen
COMMON TAGALOG PRAYERS
Sign of the Cross
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen
Apostle's Creed
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo;
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon.
Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat.
Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika;
may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan;
at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen.
Our Father
Ama namin, sumasa-langit Ka. Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasa amin ang Kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami ng aming mga sala,
para nang pagpapatawad namin sa mg nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa dilang masama. Amen.
Hail Mary
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen.
Glory Be
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan pa man sa walang hanggan.
Siya nawa.
COMMON ENGLISH PRAYERS
Sign of the Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Apostles Creed
I believe in God, the Father almighty creator of heaven and earth and in Jesus Christ,
His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. On the third day he rose again from the dead.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father almighty.
He will come again in glory to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints,
the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Our Father
Our Father, who art in heaven hallowed be thy name; thy kingdom come;
thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, Now and at the hour of our death. Amen.
Glory Be
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
About Me
Former TLE Teacher of Immaculate Conception Minor Seminary in Bulacan
Former Vice-Commandant of Cadets and Cadettes of Far East Military Academy in Quezon City
Former Mathematics Teacher of Quezon City Science High School in Quezon City
Former Computer Teacher of Maktab Anthony Abell in Brunei Darussalam
Retired from Teaching in 2018
Lovingly yours, Manny Cena